Marinbiolog med expertis inom planktontaxonomi, ref nr 1211

Vill du vara med och bidra till en bättre havsmiljö?

Gruppen för myndighetsuppdrag på SMHI i Göteborg jobbar med frågor som bland annat handlar om miljöövervakning, fysisk och kemisk oceanografi, och algblomning. Uppdragen är ofta kopplade till havsmiljödirektivet, vattendirektivet och övriga direktiv som är aktuella inom havs- och vattenmiljöområdet. De olika uppdragen utförs åt interna och externa kunder med fokus på insamling, datahantering och rapportering, samt analyser av processer i havet.

I arbetsuppgifterna ingår också arbete med kvalificerat utrednings- och utvecklingsarbete, ofta i nära samarbete med den oceanografiska forskningsenheten på SMHI.

I rollen som marinbiolog utför du kvalitativa och kvantitativa växtplanktonanalyser med mikroskop. Kvalitetskontroll samt rapportering och utvärdering av resultat, ofta med fokus på tillståndet i miljön och/eller skadliga algblomningar är vanligt förekommande uppgifter. Du kommer även arbeta med kvalitetssäkring och vara expertstöd för det marinbiologiska datavärdskapet och för olika typer av uppdrag inom myndigheten. Arbetsbelastningen och arbetstempot kan periodvis vara hög och snäva deadlines kan förekomma. Planktonprovtagning till sjöss på SMHI:s utsjöexpeditioner kan vara en del av arbetet liksom deltagande på internationella möten.

Tjänsten är placerad i Göteborg.

Din profil

Vi söker dig med högskoleexamen inom marinbiologi eller likvärdig med inriktning mot växtplanktonekologi och taxonomi i framförallt Västerhavet, men även Östersjön. Doktorsexamen inom relevant område är en fördel. Du har erfarenhet av vetenskaplig datahantering och statistiska analyser och kunskap om relationsdatabaser och programmering (Matlab, R eller Python) är meriterande.

Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av experimentell och/eller beskrivande biologiskt arbete inriktad mot artidentifiering av växtplankton (kvantitativ och kvalitativ växtplanktonanalys). Erfarenhet av arbete med miljöövervakning och kompetens om klimatprocesser i den marina miljön ser vi som en fördel.

Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett strukturerat arbetssätt. Din förmåga att skapa relationer är viktig då arbetet innebär att skapa och hålla goda kontakter med interna och externa uppdragsgivare och myndigheter. Du är mycket engagerad, trivs i en operativ miljö med tidvis hög arbetsbelastning och tar ansvar för att driva arbetet framåt. Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift, är ett krav.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vill Du veta mer?

Vill du veta mer kontakta gruppchef Johan Stål, alternativt HR-specialist Kristina Ebbeson. Fackliga representanter är för ST Ann-Turi Skjevik, och för SACO, Johan Håkansson. Samtliga nås på Fornamn.Efternamn@smhi.se eller 011-495 8000.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1211 senast den 18 juni 2017. Ansökan skickas via e-post till registrator@smhi.se eller per post till Registrator, SMHI, 601 76 Norrköping.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

SMHI informerar löpande om ärendets status på www.smhi.se

Rekryteringens status

Referensnummer: ref 1211

Sista ansökningsdag:

Tjänsten är tillsatt: