Chef för konsultverksamheten, ref.nr. 1887

Trivs du i en utåtriktad roll med mycket kundkontakt? Är du en inspirerande ledare som skapar delaktighet? Vill du vara med att ta SMHIs konsultverksamhet till nästa nivå? Vi erbjuder dig ett jobb i en spännande och utvecklande miljö tillsammans med kvalificerade kollegor.

Med vår djupa kunskap om våra kunders verksamheter och dess omvärld, tillsammans med vår expertkompetens, tar vi fram beslutsunderlag för planering för ett hållbart näringsliv och samhälle. Våra konsulter är experter inom hydrologi, oceanografi, meteorologi, luftmiljö och klimat. Målgrupperna finns idag främst i Sverige, men verksamheten har internationell potential.

Som chef för konsultverksamheten blir ditt uppdrag att utveckla och leda SMHIs konsultverksamhet och konsultaffären. Du rapporterar till chefen för affärsverksamheten och har direkt personalansvar för 5 chefer. Totalt finns cirka 50 personer i konsultverksamheten. Omsättningen är i dagsläget cirka 60 miljoner.

Du har övergripande omsättnings- och resultatansvar för verksamheten, vilket innebär upprättande av budget och ekonomiska prognoser samt övergripande ansvar för marknadsbearbetning, försäljningsplanering, verksamhetsplanering och kompetensplanering.

Du ingår i affärsverksamhetens ledningsgrupp och bidrar aktivt med din kompetens och tidigare erfarenhet i ledningsarbetet och förbättringsarbete. Du agerar både som coach och mentor för den egna organisationen inom de områden där du har dina expertkunskaper.

Konsultverksamheten drivs från huvudkontoret i Norrköping tillsammans med vårt lokalkontor i Göteborg. Resor inom Sverige och utomlands är ett naturligt inslag i arbetet. Tjänsten är placerad i Norrköping.

Din profil

Du brinner för att marknadsföra SMHIs kompetenser och kunskaper om samspelet mellan natur och samhälle på en svensk och internationell marknad. Du är affärsorienterad, vet hur man etablerar kundkontakter och bygger förtroende. Du arbetar aktivt med att öka våra möten med nya kunder och driver utifrån kundbehov utveckling av vårt erbjudande, affärsmodeller och ingående konsulttjänster.

Du arbetar metodiskt för att kontinuerligt öka förståelsen för hur vår kompetens kan komma till nytta i nya eller befintliga kunders verksamheter – ibland tillsammans med andra aktörer. Du strävar efter att hitta och implementera de affärsmodeller som bäst gynnar oss och våra kunder.

Du trivs i möten med människor, allt från nya kundkontakter till samarbetspartners och kollegor - det ger dig ny energi. Du är ödmjuk inför andras expertområden och skapar delaktighet i de sammanhang som du ingår i. Som ledare är det en självklarhet för dig att motivera och få människor att växa. Du skapar förtroende och inspirerar.

Har du:

  • stor erfarenhet av att utveckla och leda framgångsrik kommersiell konsultverksamhet, där konsulterna är experter inom olika områden
  • stor erfarenhet av marknadsbearbetning och försäljning inom konsultverksamhet och av att i nära samarbete med målgrupper utforma lönsamma tjänster
  • erfarenhet av kortsiktig och långsiktig resursplanering
  • kunskap inom något av våra expertområden eller stort intresse av att lära dig
  • gedigen erfarenhet av att hantera personalfrågor
  • internationell erfarenhet
  • erfarenhet av projektstyrning, både projektledning och styrgruppsarbete och projektstyrningsmodeller
  • goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift

Då kan du vara den vi söker.

Vill du veta mer?

För ytterligare information kontakta gärna avdelningschef Christer Åkerlund, enhetschef Susanne Karlsson eller HR-specialist Elin Ring. Fackliga representanter är för ST, Katarina Losjö och för SACO, Therese Fougman. Samtliga kan nås på telefon 011-495 80 00 eller via e-post fornamn.efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan märkt med ref. nr. 1887 senast den 26 november 2017. Ansökan skickas via e-post till registrator@smhi.se eller per post till Registrator, SMHI, 601 76 Norrköping.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

SMHI informerar löpande om ärendets status på www.smhi.se

Rekryteringens status

Referensnummer: ref 1887

Sista ansökningsdag: