Nr Station name Lat Lon Obsperiod   1980 1990 2000 2010
33001 Läsö Ost 57.2167 11.5667 2001-2009                                                                                    
33002 Huvudskär Ost 58.9333 19.1667 2001-                                                                                    
33003 Finngrundet WR (S.Bothnian) 60.9000 18.6167 2006-                                                                                    
33004 Södra Östersjön (S.Baltic) 55.9167 18.7833 2005-2011                                                                                    
33005 Väderöarna 58.4833 10.9333 2013-2014                                                                                    
33008 Knolls grund 57.5167 17.6167 2011-                                                                                    
33011 Läsö Ost WR 57.2167 11.5667 2006                                                                                    
33012 Huvudskär Ost WR 58.9333 19.1667 2007                                                                                    
33015 Väderöarna WR 58.4833 10.9333 2005-                                                                                    
33031 Hårsfjärden WR 59.0363 18.1205 2015                                                                                    
33032 Mysingen WR 59.0144 18.2253 2015-2016                                                                                    
33033 Brofjorden WR (SjöV) 58.2500 11.2167 2017-                                                                                    
35051 Sädvajaure (lake) 66.4500 16.4833 1982-1983                                                                                    
35052 Finska Enskär 60.8833 20.7500 1989                                                                                    
35053 Örskär 60.8667 18.2333 1989                                                                                    
35054 Svenska Björn  59.4667 20.3500 1982-1986                                                                                    
35055 Fåa-Rödkobb 59.3333 19.1333 1989                                                                                    
35056 Almagrundet 59.1500 19.1333 1978-2003                                                                                    
35057 Gustav Dahlén 58.6000 17.4667 1983-1987                                                                                    
35058 Visby 57.5833 18.1667 1987                                                                                    
35059 Östergarn 57.4333 19.2833 1986                                                                                    
35060 Hoburg 56.8333 18.2167 1981-1982                                                                                    
33008 Knolls grund 57.5167 17.6167 2011-                                                                                    
35062 Kristianopel 56.1667 16.1167 1990-1991                                                                                    
35063 Ölands södra grund 56.0667 16.6833 1978-2004                                                                                    
35064 Öland Waverider 56.0667 16.6833 1984                                                                                    
35065 Karlskrona 55.9333 15.3167 1985-1986                                                                                    
35066 Laholmsbukten 56.5500 12.7333 1984-1985                                                                                    
35067 Oskarsgrundet 55.6000 12.8500 1983-1999                                                                                    
35068 Fladen 57.2167 11.8333 1988-1999                                                                                    
35069 Läsö 57.5833 18.1667 1988                                                                                    
35070 Trubaduren 57.6000 11.6333 1978-2004                                                                                    
35071 Väderöarna1 58.5833 11.0667 1980-1981                                                                                    
35072 Väderöarna2 58.5333 10.9833 1986                                                                                    
Orange Hourly values/timvärden