Partners

HAVETS FÖRSURNING är ett samarbete mellan fyra myndigheter - Göteborgs universitet, Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten och SMHI.

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

SMHI logo

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en expertmyndighet under Miljödepartementet. SMHI tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. SMHI är samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Även tillämpad forskning inom ovanstående fackområden.

Havs- och Vattenmyndigheten, HaV

Logotyp HaV

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig myndighet. Myndigheten ska arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra en sammanhållen svensk politik för våra hav och vatten. Målet för havspolitik är att havet och dess naturresurser ska utnyttjas på ett hållbart sätt så att livet i vattnen bevaras.

Göteborgs universitet

Logga Göteborgs universitet ny

Göteborgs universitet har sina rötter i Göteborgs högskola (1891–1954) som var en överblickbar institution med en tydlig karaktär och historia. Den bestod av vad vi i dag kallar de filosofiska fakulteterna (humaniora, samhällsvetenskap och delvis naturvetenskap) där de humanistiska ämnena dominerade starkt. 1949 tillkom den Medicinska högskolan och i mitten på femtiotalet, 1954, fick Göteborgs universitet sitt namn när Göteborgs högskola och Medicinska högskolan slogs samman.

Naturvårdsverket

Logotyp Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Naturvårdsverket har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar.