Projektdeltagare

I bokstavsordning:

Leif Anderson, Inst. för kemi, Göteborgs universitet

Sam Dupont, Inst. för marin ekologi, Göteborgs universitet (Kristineberg)

Agneta Fransson, Norska Polar Institutet, Tromsø
(tidigare Inst. för Geovetenskaper, Göteborgs universitet)

Aron Hakonen, Inst. för kemi, Göteborgs universitet

Jonathan Havenhand, Inst. för marin ekologi, Göteborgs universitet (Tjärnö)

Stefan Hulth, Inst. för kemi, Göteborgs universitet

Sara Johansson, SMHI, Göteborg

Bengt Karlson, SMHI, Göteborg, projektledare

Henrik Lindh, SMHI, Norrköping

Elisabeth Sahlsten, SMHI, Göteborg

Michael Thorndyke, Inst. för marin ekologi, Göteborgs universitet (Kristineberg)

Anna Willstrand-Wranne, SMHI, Göteborg