Kontakt

Kontaktperson på SMHI

Bengt Karlson

Bengt Karlson

SMHI, Sveriges Meteorologiska Hydrologiska Institut
Sven Källfelts Gata 15 
426 71 Västra Frölunda

Telefon: 031-751 89 58

E-mail: bengt.karlson@smhi.se

Kontaktpersoner på Göteborgs universitet

Institutionen för Kemi

Leif Anderson

Leif Anderson
 
Göteborgs universitet
412 96 Göteborg

Tel: 031-786 9005

E-mail: leifand@chem.gu.seInstitutionen för biologi och miljövetenskap

Jon Havenhand

Jonathan Havenhand

Göteborg universitet
Tjärnö
452 96 Strömstad

Tel: 031-786 9682

E-mail: jon.havenhand@gu.se

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Sam Dupont

Sam Dupont

Göteborg universitet 
Kristineberg 566
451 78 Fiskebäckskil

Tel: 031-786 9532

E-mail: sam.dupont@bioenv.gu.se

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Mike Thorndyke

Michael Thorndyke

Göteborg universitet
Kristineberg 566
451 78 Fiskebäckskil

Tel: 031-786 9520

E-mail: mike.thorndyke@bioenv.gu.se

Ansvarig Norsk Polarinstitut, Framcentet, Tromsø

(fd Göteborgs universitet, avdelning för geovetenskaper)

Agneta Fransson

Agneta Fransson

Norwegian Polar Institute
Fram Centre
Hjalmar Johansens gt. 14
9296 Tromsø
Norge

Tel: +47 77750539
 
E-mail: agneta.fransson@npolar.no