Havets försurning

Havet håller på att försuras

Orsaken är huvudsakligen utsläpp av koldioxid från förbränning av olja, kol och gas. Under det senaste seklet har haven tagit upp ca 40 % av dessa utsläpp. Detta har fört med sig att koldioxidhalten i haven har ökat. När koldioxid löses i havsvatten så ökar kolsyrehalten (pH sänks).

Sjöborre

Djur och växter påverkas av försurningen

Många marina djur och växter bildar skelett av kalk vilket blir svårare i ett surare hav. Det gäller t.ex. koraller, musslor, snäckor, kräftdjur, sjöborrar och vissa växtplankton. Även andra djur och växter påverkas av försurningen vilket ger effekter på hela den marina födoväven. Ett exempel är att larvstadier av ormstjärnor påverkas. Ormstjärnor är bl.a. viktig föda för rödspätta.

Nytt forskningsområde

Havets försurning är ett relativt nytt forskningsområde och mycket återstår att ta reda på innan vi har en tydlig bild över effekter på den marina miljön i framtiden. Här presenteras frågan om havets försurning övergripande med ett speciellt fokus på haven runt Sverige. Informationen har sammanställt inom forskningsprojektet Havets försurning – tillståndet i Östersjön och Skagerrak-Kattegat som drivs av SMHI och Göteborgs universitet med stöd från Naturvårdsverket/Havs- och Vattenmyndigheten. Tack vare samarbete med Transatlantic AB kan mätningar ske på lastfartyget TransPaper.
 

Samarbetspartners

Aktuella data från TransPaper

Transpaper

Realtidsdata från Östersjön

SMHI presenterar nu realtidsdata för samtliga av de fartyg som automatiskt rapporterar vatten- och väderdata i Östersjön. Data kommer från lastfartyget Transpaper, färjorna Silja Serenade och Baltic Princess samt isbrytarna Atle, Frej och Oden.

Havets försurning

Havet håller på att försuras

Orsaken är huvudsakligen utsläpp av koldioxid från förbränning av olja, kol och gas. Under det senaste seklet har haven tagit upp ca 40 % av dessa utsläpp. Detta har fört med sig att koldioxidhalten i haven har ökat. När koldioxid löses i havsvatten så ökar kolsyrehalten (pH sänks).

Sjöborre

Djur och växter påverkas av försurningen

Många marina djur och växter bildar skelett av kalk vilket blir svårare i ett surare hav. Det gäller t.ex. koraller, musslor, snäckor, kräftdjur, sjöborrar och vissa växtplankton. Även andra djur och växter påverkas av försurningen vilket ger effekter på hela den marina födoväven. Ett exempel är att larvstadier av ormstjärnor påverkas. Ormstjärnor är bl.a. viktig föda för rödspätta.

Nytt forskningsområde

Havets försurning är ett relativt nytt forskningsområde och mycket återstår att ta reda på innan vi har en tydlig bild över effekter på den marina miljön i framtiden. Här presenteras frågan om havets försurning övergripande med ett speciellt fokus på haven runt Sverige. Informationen har sammanställt inom forskningsprojektet Havets försurning – tillståndet i Östersjön och Skagerrak-Kattegat som drivs av SMHI och Göteborgs universitet med stöd från Naturvårdsverket/Havs- och Vattenmyndigheten. Tack vare samarbete med Transatlantic AB kan mätningar ske på lastfartyget TransPaper.
 

Samarbetspartners

Aktuella data från TransPaper

Transpaper

Realtidsdata från Östersjön

SMHI presenterar nu realtidsdata för samtliga av de fartyg som automatiskt rapporterar vatten- och väderdata i Östersjön. Data kommer från lastfartyget Transpaper, färjorna Silja Serenade och Baltic Princess samt isbrytarna Atle, Frej och Oden.