SMHIs vetenskapliga råd

SMHIs vetenskapliga råd ska vara ett strategiskt stöd för långsiktig utveckling av SMHIs forskning, säkerställa relevans och främja vetenskaplig kvalitet.

SMHIs vetenskapliga råd består av ledamöter från myndigheter, universitet och högskolor, med anknytning till forskning inom klimat och miljö. Det leds av chefen för forskningsavdelningen på SMHI.

Ledamöter är:

  • Georgia Destouni, Stockholms universitet
  • Erland Källén, ECMWF (Europeiska centret för medellånga väderprognoser)
  • Kevin Noone, Stockholms universitet
  • Anna Rutgersson, Uppsala universitet
  • Per Sundström, MSB
  • Eva Thörnelöf, Naturvårdsverket
  • Jessica Umegård, VINNOVA
  • Anders Ynnerman, Linköpings universitet
SMHIs vetenskapliga råd 2014
SMHIs vetenskapliga råd vid första mötet 2014. Stående från vänster: Per Sundström, MSB, Kevin Noone, Stockholms universitet, Erland Källén, ECMWF, Eva Thörnelöf, Naturvårdsverket, Jessica Umegård, VINNOVA, Anders Ynnerman, Linköpings universitet, Pontus Matstoms, SMHI, Anna Rutgersson, Uppsala universitet. Saknas på bilden gör Georgia Destouni, Stockholms universitet.