Kontakta forskningsavdelningen

Joakim Langner, chef för Forskningsavdelningen
Anneli Arkler, sekreterare
Jessica Forsgard, kommunikatör
Iréne Lake, föreståndare Internationella projektkontoret för CORDEX
Markus Meier, forskare

Adress

SMHI, Forskningsavdelningen
601 76 Norrköping
Sverige

Besöksadress: Folkborgsvägen 17

Telefon

Växel: 011-495 80 00

E-post

fornamn.efternamn@smhi.se