Forskning RSS

....

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Koutroulis,A. G.
  Freshwater vulnerability under high end climate change. A pan-European assessment
  2018
  In: Science of the Total Environment, Vol. 613, 271-286 p.
  DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.074
 2. Wilk,J.
  From forecasts to action - What is needed to make seasonal forecasts useful for South African smallholder farmers?
  2017
  In: International Journal of Disability, Community & Rehabilitation, Vol. 25, 202-211 p.
  DOI: 10.1016/j.ijdrr.2017.07.002
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Eklund,Anna
  Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vänern. Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden
  2017
 2. Eklund,Anna
  Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vättern Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden
  2017
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Koutroulis,A. G.
  Freshwater vulnerability under high end climate change. A pan-European assessment
  2018
  In: Science of the Total Environment, Vol. 613, 271-286 p.
  DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.074
 2. Wilk,J.
  From forecasts to action - What is needed to make seasonal forecasts useful for South African smallholder farmers?
  2017
  In: International Journal of Disability, Community & Rehabilitation, Vol. 25, 202-211 p.
  DOI: 10.1016/j.ijdrr.2017.07.002
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Eklund,Anna
  Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vänern. Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden
  2017
 2. Eklund,Anna
  Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vättern Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden
  2017
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering