Forskning RSS

....

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Koutroulis,A. G.
  Freshwater vulnerability under high end climate change. A pan-European assessment
  2018
  In: Science of the Total Environment, Vol. 613, 271-286 p.
  DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.074
 2. Lindskog,Magnus
  Data assimilation of GNSS zenith total delays from a Nordic processing centre
  2017
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 17, no 22, 13983-13998 p.
  DOI: 10.5194/acp-17-13983-2017
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Stensen,Katarina
  Vattentemperaturer och is i Mälaren Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden
  2017
 2. Eilola,Kari
  Linking process rates with modellingdata and ecosystem characteristics
  2017
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Koutroulis,A. G.
  Freshwater vulnerability under high end climate change. A pan-European assessment
  2018
  In: Science of the Total Environment, Vol. 613, 271-286 p.
  DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.074
 2. Lindskog,Magnus
  Data assimilation of GNSS zenith total delays from a Nordic processing centre
  2017
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 17, no 22, 13983-13998 p.
  DOI: 10.5194/acp-17-13983-2017
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Stensen,Katarina
  Vattentemperaturer och is i Mälaren Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden
  2017
 2. Eilola,Kari
  Linking process rates with modellingdata and ecosystem characteristics
  2017
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering