Forskning RSS

....

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Mba,Wilfried Pokam
  Consequences of 1.5 degrees C and 2 degrees C global warming levels for temperature and precipitation changes over Central Africa
  2018
  In: Environmental Research Letters, Vol. 13, no 5
  DOI: 10.1088/1748-9326/aab048
 2. Kjellström,Erik
  European climate change at global mean temperature increases of 1.5 and 2 degrees C above pre-industrial conditions as simulated by the EURO-CORDEX regional climate models
  2018
  In: Earth System Dynamics, Vol. 9, no 2, 459-478 p.
  DOI: 10.5194/esd-9-459-2018
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Lindström,Göran
  Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg
  2018
 2. Olsson,Jonas
  Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier
  2018
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Mba,Wilfried Pokam
  Consequences of 1.5 degrees C and 2 degrees C global warming levels for temperature and precipitation changes over Central Africa
  2018
  In: Environmental Research Letters, Vol. 13, no 5
  DOI: 10.1088/1748-9326/aab048
 2. Kjellström,Erik
  European climate change at global mean temperature increases of 1.5 and 2 degrees C above pre-industrial conditions as simulated by the EURO-CORDEX regional climate models
  2018
  In: Earth System Dynamics, Vol. 9, no 2, 459-478 p.
  DOI: 10.5194/esd-9-459-2018
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Lindström,Göran
  Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg
  2018
 2. Olsson,Jonas
  Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier
  2018
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering