Forskning RSS

....

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Andersson,Helén
  Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten
  2016
 2. Kuznetsov,Ivan
  Model study on the variability of ecosystem parameters in the Skagerrak-Kattegat area, effect of load reduction in the North Sea and possible effect of BSAP on Skagerrak-Kattegat area
  2016
Se alla SMHIs rapporter i DIVA.

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Neset,Tina-Simone
  Map-Based Web Tools Supporting Climate Change Adaptation
  2016
  In: Professional Geographer, Vol. 68, no 1, 103-114 p.
  DOI: 10.1080/00330124.2015.1033670
 2. Temnerud,Johan
  Map-based prediction of organic carbon in headwater streams improved by downstream observations from the river outlet
  2016
  In: Biogeosciences, Vol. 13, no 2, 399-413 p.
  DOI: 10.5194/bg-13-399-2016
Se alla SMHIs vetenskapliga publiceringar i DIVA.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Andersson,Helén
  Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten
  2016
 2. Kuznetsov,Ivan
  Model study on the variability of ecosystem parameters in the Skagerrak-Kattegat area, effect of load reduction in the North Sea and possible effect of BSAP on Skagerrak-Kattegat area
  2016
Se alla SMHIs rapporter i DIVA.

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Neset,Tina-Simone
  Map-Based Web Tools Supporting Climate Change Adaptation
  2016
  In: Professional Geographer, Vol. 68, no 1, 103-114 p.
  DOI: 10.1080/00330124.2015.1033670
 2. Temnerud,Johan
  Map-based prediction of organic carbon in headwater streams improved by downstream observations from the river outlet
  2016
  In: Biogeosciences, Vol. 13, no 2, 399-413 p.
  DOI: 10.5194/bg-13-399-2016
Se alla SMHIs vetenskapliga publiceringar i DIVA.