Forskning RSS

....

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Karlsson,Karl-Göran
  Characterization of AVHRR global cloud detection sensitivity based on CALIPSO-CALIOP cloud optical thickness information
  2018
  In: Atmospheric Measurement Techniques, Vol. 11, no 1, 633-649 p.
  DOI: 10.5194/amt-11-633-2018
 2. Ahmadalipour,Ali
  Accounting for downscaling and model uncertainty in fine-resolution seasonal climate projections over the Columbia River Basin
  2018
  In: Climate Dynamics, Vol. 50, no 1-2, 717-733 p.
  DOI: 10.1007/s00382-017-3639-4
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Lindström,Göran
  Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg
  2018
 2. Olsson,Jonas
  Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier
  2018
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Karlsson,Karl-Göran
  Characterization of AVHRR global cloud detection sensitivity based on CALIPSO-CALIOP cloud optical thickness information
  2018
  In: Atmospheric Measurement Techniques, Vol. 11, no 1, 633-649 p.
  DOI: 10.5194/amt-11-633-2018
 2. Ahmadalipour,Ali
  Accounting for downscaling and model uncertainty in fine-resolution seasonal climate projections over the Columbia River Basin
  2018
  In: Climate Dynamics, Vol. 50, no 1-2, 717-733 p.
  DOI: 10.1007/s00382-017-3639-4
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Lindström,Göran
  Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg
  2018
 2. Olsson,Jonas
  Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier
  2018
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering