Forskning RSS

....

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Hordoir,Robinson
  Sensitivity of the overturning circulation of the Baltic Sea to climate change, a numerical experiment
  2018
  In: Climate Dynamics, Vol. 50, no 3-4, 1425-1437 p.
  DOI: 10.1007/s00382-017-3695-9
 2. Bärring,Lars
  Does the projected pathway to global warming targets matter?
  2018
  In: Environmental Research Letters, Vol. 13, no 2
  DOI: 10.1088/1748-9326/aa9f72
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Lindström,Göran
  Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg
  2018
 2. Olsson,Jonas
  Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier
  2018
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Hordoir,Robinson
  Sensitivity of the overturning circulation of the Baltic Sea to climate change, a numerical experiment
  2018
  In: Climate Dynamics, Vol. 50, no 3-4, 1425-1437 p.
  DOI: 10.1007/s00382-017-3695-9
 2. Bärring,Lars
  Does the projected pathway to global warming targets matter?
  2018
  In: Environmental Research Letters, Vol. 13, no 2
  DOI: 10.1088/1748-9326/aa9f72
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Lindström,Göran
  Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg
  2018
 2. Olsson,Jonas
  Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier
  2018
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering