Kari Eilola, oceanografisk forskning

Kari Eilola

Kari Eilola

Telefon: 031-751 89 63

Senior forskare och forskningsledare i gruppen för havsmiljöforskning vid SMHI.

Forskningsintressen inkluderar fysikalisk och biogeokemisk modellering av Östersjön.