Jenny Hieronymus, oceanografisk forskning

Jenny Hieronymus

Tel: 011-495 81 64

Forskningsintressen:

  • Biogeokemiska processer i marin miljö
  • Koldioxidsystemet
  • Dataanalys och modellering