Irene Wåhlström, oceanografisk forskning

Irene Wåhlström

Telefon: 031-751 89 45

• Marin kemist
• Biogeokemisk modellering med focus på koldioxidsystemet och metan i Laptev-havet, Arktiska oceanen och Östersjön.