HIROMB

HIROMB är en förkortning av High Resolution Operational Model for the Baltic Sea. Av namnet framgår att det är en högupplöst havcirkulationsmodell mest avsedd för Östersjön, men används även för andra områden.

De variabler som HIROMB beskriver är

 • vattenstånd
 • strömmar
 • salthalt
 • temperatur
 • iskoncentration
 • isens flaktjocklek
 • den deformerade isens tjocklek
 • total istjocklek
 • antal isvallar per km
 • isvallarnas medelhöjd
 • isdrift
 • iskonvergens/isdivergens
 • turbulent kinetisk energi (TKE)
 • dissipationstakten av TKE
 • turbulent diffusivitet

Användningsområden

HIROMB har använts på SMHI för prognosverksamhet sedan 1995, och har med åren fått allt högre upplösning. HIROMB är en s.k. "nestad" modell, vilket innebär att den kan ha högre upplösning inom ett intressant område. Dessa olika modellgridder är tvåvägskopplade med varandra, vilket innebär att de byter information med varandra längs gränsen.

Idag sträcker sig prognosområdet ut till Engelska kanalen i väster och norra Nordsjön i nordväst, där upplösningen är 3 nautiska mil (5,5 km). Det här gridnätet är inkapslat (”nestat”) i ett gridnät med högre upplösning (1 nm upplösning) som täcker hela Östersjön, de danska sunden, Kattegatt och Skagerrak. Dess västra gräns går längs en longitud nära Skagen i Danmark.

Batymetri för havsmodellen HIROMBs beräkningsområde.
Figur 1. Område för det operationella 3 nm-gridnätet. Färgkoden visar antalet vertikala nivåer i modellen. Maxdjupet (50 nivåer) uppnås i Norska rännan söder om Norge. Förstora Bild

Därtill finns även ett antal mer högupplösta envägskopplade uppsättningar av HIROMB, som får information från HIROMBs grid på 1 nautisk mil, men inte ger information tillbaka. De som idag körs i realtid omfattar en lokal modell för det lilla området Brofjorden på den svenska västkusten (60 m upplösning), vilken drivs av SMHI. En annan är en regional modell som täcker Finska viken och Rigaviken. Den har en horisontell upplösning på 0,5 nm och drivs av institutet för marin vetenskap i Estland. Andra områden i Östersjön har också testats, t.ex. sydöstra Östersjön (Coastal Research and Planning Institute vid universitetet i Klaipeda samt Maritime Institute i Gdansk) och sjön Vänern i Sverige (370 m upplösning).

HIROMB Arktis gridd
Figur 2. Område för HIROMB-installationen för höga breddgrader, som används för att göra dagliga 60-timmarsprognoser.

Slutligen finns det en HIROMB-installation för höga breddgrader med 6 nm upplösning, som gör dagliga 60-timmarsprognoser. Den täcker den nordöstra delen av Nordatlanten och en del av Arktis. Syftet är att stödja forskningsexpeditioner samt bekämpa olja genom att tillhandahålla prognoser för havsströmmar.