Havsklimatforskning

Havsklimatforskning bedrivs främst med regionala klimatmodeller för Östersjön, Nordsjön och Arktis. Undersökningar görs i stor utsträckning med den kopplade atmosfär-is-havsmodellen RCA4-NEMO-Nordic eller enskilda komponenter i systemet.

Idag ligger gruppens fokus på regionerna Östersjön, Nordsjön och Arktis. Gruppen tittar på interaktioner mellan atmosfären, isen och havet på tidsskalor från månader till århundraden (eller till och med årtusenden). Ett av de huvudsakliga problem som gruppen arbetar med är effekten av antropogen klimatförändring fram till år 2100. Hur kommer t.ex. Östersjön att påverkas av varmare klimat eller en förändring i sötvattenförsörjningen? Förändringar i Östersjöns havsiskoncentration eller ventilation får återverkningar på det mänskliga samhället runt Östersjön direkt, genom socioekonomisk anpassning, eller indirekt, genom ekosystemsförändringar. Andra frågor som gruppen arbetar med är ”Hur påverkar en tillbakagång av havsisen i Arktis klimatet?” och ”Är interaktionen mellan hav-is-atmosfär känslig för klimatförändringar?”.

Ett annat ämne som står på gruppens agenda är naturliga klimatvariationer på tidsskalor från år till årtionden. Gruppen undersöker t.ex. drivande faktorer för långtidsvariationer av salthalten i Östersjön. Generellt är regionala kopplade klimatmodeller, som RCA4-NEMO eller RCAO, drivna av produkter från återanalys eller globala klimatmodeller, de huvudsakliga verktygen för undersökningar. Användningen av klimatmodeller möjliggör process- och känslighetsstudier som inte är möjliga med enbart observationer. Tillsammans med observationer som referens, används emellertid klimatmodellerna för att studera klimatdynamikens känslighet för externa (antropogena) drivande faktorer och regional förstärkning av globala klimatförändringar. Här läggs särskilt fokus på interaktionen mellan atmosfären och havet när det gäller värme- och sötvattenflöden samt gasutbyte. Gruppen undersöker även hur modellresultaten för enskilda modellkomponenter drar nytta av den aktiva kopplingen av dessa komponenter.

Modellområde för RCA4 och NEMO-Nordic
Topografin i den regionala atmosfärsmodellen RCA4 och den regionala havsmodeleln NEMO-Nordic.
Illustration Matthias Gröger