Forskningsområden och forskningsfokus

SMHI:s oceanografiska avdelning bedriver forskning kring havens roll inom nästan alla aspekter av människors liv. Vårt huvudfokus ligger på Östersjön och Nordsjön, som tillsammans bildar ett av de mest komplicerade och sårbara oceanografiska områdena i världen.

Den oceanografiska avdelningen omfattar såväl grundforskning som tillämpad vetenskap med direkt relevans för samhället.  Resultatet av vår forskning gör att SMHI kan tillhandahålla tjänster direkt till allmänheten. Prognosen för havsisens utbredning, för havets högvattenstånd längs den svenska kusten samt risken för skadliga alger och syrebrist i djupa Östersjön är exempel på tjänster som har tillhandahållits.

En annan prioriterad fråga är att undersöka effekterna av antropogena processer i Östersjö- och Nordsjöregionen. Den förväntade globala uppvärmningen, hotet om fortsatt övergödning samt den intensiva ekonomiska exploateringen gör den här regionen mycket sårbar för klimatförändringar.

Då de är ett globalt fenomen med en stor stokastisk komponent, kan förändringar långt bort från området av intresse ha stor påverkan på det lokala klimatet.  Vårt fokus ligger därför inte bara på Europa. Vi bedriver även forskning i Arktis, Svarta havet, de sibiriska kusthaven och kring det globala klimatet.

Vi använder ett omfattande tillvägagångssätt som kombinerar användning av numeriska modeller och direkta oceanografiska mätningar. Vår modellhierarki omfattar modeller med olika komplexitet för de fysikaliska villkoren och ekosystemsvillkoren från nära kusten till öppna havet. Det pågår en ständig utveckling av modellerna och tillhandahållna uppsättningar av modell- och observationsdata används ofta av ett brett, tvärvetenskapligt och internationellt forskarsamhälle.