Elin Almroth Rosell, oceanografisk forskning

Elin Almroth Rosell

Marin kemist
Telefon: 031-751 8969

Forskningsområden:

  • Bentisk and pelagial marin kemi
  • Biogeokemisk modellering