Beräkningar och data

Du hittar information om några av de tillgängliga modellkörningar och parametrar från vilka SMHI:s oceanografiska forskningsgrupp kan tillhandahålla data i den bifogade filen.

RCO-modellens område och batymetri
Karta över RCO-modellens område och batymetri. Övervakningsstationerna är utmärkta som svarta punkter.
Illustration Eilola et al., 2014