Oceanografiska beräkningar och data

Vi kan på begäran tillhandahålla oceanografiskt modellerade data. Information om några av de tillgängliga modellkörningar och parametrar från vilka SMHIs oceanografiska forskningsgrupp kan tillhandahålla data finns i den bifogade filen.

RCO-modellens område och batymetri
Karta över RCO-modellens område och batymetri. Övervakningsstationerna är utmärkta som svarta punkter. Illustration Eilola et al., 2014