Helén Andersson

Helén Andersson

Fil Dr, Chef för oceanografiska forskningsenheten

Telefon: 011-495 86 31
Epost: fornamn.efternamn@smhi.se

Forskningsintressen

  • Marin biogeokemi och vattenkvalitet
  • Effekter av klimatförändring på oceanografi och det marina ekosystemet