Projekt - undervisning

Vi bedriver undervisning i såväl nationella som internationella kurser. De senaste åren har vi bland annat deltagit i den internationella luftmiljökurs som svenska Sida fanansierar för deltagre från olika länder i världen.

Text kommer inom kort.

Avslutade projekt
Projekt Beskrivning År
Sida APM-kurs 1 Sidafinansierad kurs inom luftmiljö för deltagare från Sydamerika, Afrika och Asien 2006-2011
Sida APM-kurs 2 Sidafinansierad kurs inom luftmiljö för deltagare från Indien 2009-2011