Magnuz Engardt, luftmiljöforskning

Magnuz Engardt

Luftmiljöforskare, docent

Telefon 011-495 85 82

  • Modellering av luftföroreningar, speciellt marknära ozon och svavel- och kväve deposition
  • Koppling mellan klimat och luftföroreningar
  • Luftkvalitet i Asien och i Afrika
  • Luftkvalitetprognoser