Lars Gidhagen, luftmiljöforskning

Chef för luftmiljöforskning, Fil. Dr.

Telefon 011-495 85 31

  • Luftkvalitet och föroreningskällor, exponering
  • Spridningsmodellering på urban och lokal skala
  • Aerosoler och aerosoldynamik
  • Koordinator för EU FP7-ICT-2009-6 projektet SUDPLAN