Kontakta oss - luftmiljöforskning

Medarbetare Luftmiljöforskning
Förstora Bild

Adress

SMHI, Luftmiljöforskning
601 76 Norrköping
(Besöksadress: Folkborgsvägen 17)
Sverige

E-post

förnamn.efternamn@smhi.se

Medarbetare

Lena Strömbäck - enhetschef för luftmiljöforskning

Jorge H. Amorim -  lokal och urban spridningsmodellering

Camilla Andersson - atmosfärskemisk modellering på regional skala

Christian Asker - 

Cecilia Bennet - regional spridningsmodellering och aerosolmodellering

Robert Bergström - regional spridningsmodellering och atmosfärskemi

Magnuz Engardt - regional spridningsmodellering och luftmiljö-klimat

Ana Carvalho - 

Lars Gidhagen - lokal och urban spridningsmodellering

Michael Kahnert - aerosolmodellering och dataassimilering

Lennart Robertson - regional spridningsmodellering och dataassimilering

David Segersson - lokal och urban spridningsmodellering

Manu Thomas - aerosolmodellering och molnmikrofysik