Camilla Andersson, luftmiljöforskning

FoU personal: Camilla Andersson

Luftmiljöforskare, Fil. Dr.

Telefon 011-495 8203

  • Modellering av luftföroreningar, speciellt marknära ozon, partiklar och deposition av svavel och kväve
  • Påverkan på luftföroreningar i Europa av framtida klimatförändringar
  • Luftföroreningars påverkan på människors hälsa, speciellt i Europa
  • Aerosolmodellutveckling