Camilla Andersson, luftmiljöforskning

FoU personal: Camilla Andersson

Luftmiljöforskare, Fil. Dr.

Telefon 011-495 8203

 • Modellering av luftföroreningar, speciellt marknära ozon, partiklar och deposition av svavel och kväve
 • Påverkan på luftföroreningar i Europa av framtida klimatförändringar
 • Luftföroreningars påverkan på människors hälsa, speciellt i Europa
 • Aerosolmodellutveckling

Senaste publikationer av Camilla Andersson

 1. Otero,Noelia
  A multi-model comparison of meteorological drivers of surface ozone over Europe
  2018
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 18, no 16, 12269-12288 p.
  DOI: 10.5194/acp-18-12269-2018
 2. Vivanco,Marta G.
  Modeled deposition of nitrogen and sulfur in Europe estimated by 14 air quality model systems
  2018
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 18, no 14, 10199-10218 p.
  DOI: 10.5194/acp-18-10199-2018
 3. Colette,Augustin
  Long-term air quality trends in Europe Fine Particulate Matter (PM2.5) Health Impacts.
  2018