Camilla Andersson, luftmiljöforskning

FoU personal: Camilla Andersson

Luftmiljöforskare, Fil. Dr.

Telefon 011-495 8203

 • Modellering av luftföroreningar, speciellt marknära ozon, partiklar och deposition av svavel och kväve
 • Påverkan på luftföroreningar i Europa av framtida klimatförändringar
 • Luftföroreningars påverkan på människors hälsa, speciellt i Europa
 • Aerosolmodellutveckling

Senaste publikationer av Camilla Andersson

 1. Vivanco,Marta G.
  Modeled deposition of nitrogen and sulfur in Europe estimated by 14 air quality model systems
  2018
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 18, no 14, 10199-10218 p.
  DOI: 10.5194/acp-18-10199-2018
 2. Colette,Augustin
  Long-term air quality trends in Europe Fine Particulate Matter (PM2.5) Health Impacts.
  2018
 3. Andersson,Camilla
  Reanalysis of and attribution to near-surface ozone concentrations in Sweden during 1990-2013
  2017
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 17, no 22
  DOI: 10.5194/acp-17-13869-2017