Luftmiljö

Luftens kemiska sammansättning spelar stor roll för klimatet och vår hälsa. God luftkvalitet är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. På SMHI bedrivs luftmiljöforskning för ökad kunskap om processerna som påverkar spridningen av luftföroreningar. 

Prova på

Prova på

Atmosfärskemi

Ladda hem kartor eller data ur SMHIs atmosfärskemiska databas.

Professionella tjänster

SIMAIR - Luftkvalitet vid vägar

SIMAIR är ett webbsystem för utvärdering av luftföroreningar vid vägar.

Prova på

Prova på

Atmosfärskemi

Ladda hem kartor eller data ur SMHIs atmosfärskemiska databas.

Professionella tjänster

SIMAIR - Luftkvalitet vid vägar

SIMAIR är ett webbsystem för utvärdering av luftföroreningar vid vägar.

Forskning

Professionella tjänster

Lär dig mer

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMHI är en expertmyndighet under Miljö- och energidepartementet. SMHI arbetar för hela samhället - för dig, myndigheter och företag. Vårt mål är att bidra till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle. Det är en livsviktig uppgift.

Forskning

Professionella tjänster

Lär dig mer

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMHI är en expertmyndighet under Miljö- och energidepartementet. SMHI arbetar för hela samhället - för dig, myndigheter och företag. Vårt mål är att bidra till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle. Det är en livsviktig uppgift.