Ulrika Willén, Rossby Centre

Ulrika Willén

Ulrika Willén, klimatforskare, Fil.lic

Telefon 011-495 83 90

  • Global och regional klimatmodellering (EC-Earth och RCA)
  • Moln och strålningsprocesser
  • Utvärdering av modeller mot observationer
  • Arktisk klimatkänslighet