Ulf Hansson

Ulf Hansson

 

Programmerare

Telefon 011-495 86 08
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se
 

Verksamhetsområden

Programmerar och kör Rossby Centre regionala klimatmodell RCA. Producerar indata till RCA och tar hand om utdata. Programmerar ibland den globala klimatmodellen EC-EARTH. Programmerar ibland den regionala klimatmodellen HARMONIE. Producerar indata till HARMONIE.

Specialkompetenser

Fortran, Linux, CDO, GRIB-API.