Shiyu Wang, Rossby Centre

Shiyu Wang, klimatforskare, Fil.dr

Telefon 011-495  82 69

  • Regional klimatmodellering
  • Utveckling av kopplad atmosfär-ocean modell