Ralf Döscher, Rossby Centre

Ralf Döscher, klimatforskare, Rossby Centre

Ralf Döscher, Fil.dr, vetenskaplig ledare

Telefon 011-495 85 83

  • Ansvarig för globalmodellering och modelutveckling
  • Svensk representant i ECRA (European Climate Research Initiative)
  • Koordinator av Formas projektet ADSIMNOR (Avancerad simulering av Arktiska klimatförändringar och inverkan på nordliga områden)
  • Klimatförändring, variabilitet och prediktabilitet i Arktis och Östersjön
  • Koppling och växelverkan mellan atmosfär, hav och havsis
  • Koordinering och utveckling av den kopplade hav-is-atmosfärsmodellen RCAO