Petter Lind

Petter Lind, Rossby Center

Doktorand, klimatforskare på Rossby Centre

Telefon 011-495 85 21
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

Genomföra simuleringar med och utvärdera HARMONIE regionala klimatmodell för dagens klimat samt för klimatscenarier. Fokus är på nederbördens variabilitet och extremer och dess beroende på modellens grid-upplösning samt de väder- och klimatprocesser som orsakar kraftig nederbörd. 

Forskningsintressen

  • I vilken utsträckning kan klimatmodeller representera dagens klimat?
  • I vilken utsträckning kan högupplösta regionala klimatmodeller återskapa rumsliga och tidsmässiga aspekter av nederbörden på lokal och regional skala?
  • Hur påverkas nederbörden och tillhörande processer av förändringar i atmosfärens dynamik och termodynamik?

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata, jämförelse mellan modeller och observationer, statistisk analys.