Mihaela Caian, Rossby Centre

Mihaela Caian, Rossby Centre

Mihaela Caian, Fil.dr

Telefon 011-495 86 32

  • Numerisk klimatmodellering
  • Utbyte mellan stratosfär/troposfär
  • Ensembleprognoser
  • Prognoser på dekadskala och initialisering