Marco Kupiainen

Marco Kupiainen

 

PhD. Beräkningsmatematiker

Telefon 011-495 87 03
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se
Research Gate ID: Marco Kupiainen

Verksamhetsområden

Utvecklandet av noggranna och stabila numeriska approximationer av de underliggande kontinuerliga modellerna inom klimat- och vädersimuleringar. Forskningsintressena är bland annat högordningsmetoder för initialrandvärdesproblem, stabila och noggranna behandlingar av randvillkor och interface då man kopplar ihop modeller och effektiva implementeringar av dessa.

Specialkompetenser

Analys av rättställdhet av den kontinuerliga modellerna och även stabilitetsanalys av motsvarade diskretiseringar, speciellt med avseende på rand- och interfacevillkor.