Lars Bärring

Lars Bärring, Rossby Centre

 

Fil.dr., Docent, forskare

Telefon 011-495 86 04
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se
Skype: lars.barring
Research Gate ID: Lars_Baerring

Verksamhetsområden

Utvärdering av klimatsimuleringar i relation till observations- och återanalysdata. Ensemblebaserad analys av regionala klimatmodelldata och tillämpningar för studier av klimateffekter. Samverkan med klimateffektforskare. Utveckling av metoder och verktyg för att skräddarsy och tillgängliggöra klimatdata.

Forskningsintressen

  • Till vilken grad kan klimatmodeller reproducera det observerade klimatet?
  • Hur kan data från återanalyser och ensembler av klimatprojektioner kombineras för analys och forskning om klimateffekter?
  • Hur kan klimatscenarier och återanalyser skräddarsys för att producera användbara klimattjänster?

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata, jämförelse mellan modeller och observationer, skräddarsydda klimatindex för olika tillämningar.