Erik Kjellström

Erik Kjellström, Rossby Centre

Docent, enhetschef för Rossby Centre

Telefon 011-495 85 01
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se
Skype: erik_kjellstrom_smhi
Research Gate ID: Erik_Kjellstroem

Verksamhetsområden

Utvärdering av Rossby Centrets regionala klimatmodell och analys av klimatförändring i simuleringar gjorda inom det internationella CORDEX-projektet. Bedömning av osäkerheter i klimatprojektioner, användning av ensemblemetodik och probabilistiska scenarier är ett annat intresseområde.

Forskningsintressen

  • Till vilken grad kan klimatmodeller reproducera det observerade klimatet?
  • Hur kan klimatprojektioner användas för att visa på osäkerheter och robusta signaler i framtida klimat?
  • Hur kan klimatscenarier användas för att leverera användbara klimattjänster?

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata, jämförelse mellan modeller och observationer.

Publikationer

Publikationer av Erik Kjellström på SMHI

  1. Sorland,Silje Lund
    Bias patterns and climate change signals in GCM-RCM model chains
    2018
    In: Environmental Research Letters, Vol. 13, no 7
    DOI: 10.1088/1748-9326/aacc77
  2. Nikulin,Grigory
    The effects of 1.5 and 2 degrees of global warming on Africa in the CORDEX ensemble
    2018
    In: Environmental Research Letters, Vol. 13, no 6
    DOI: 10.1088/1748-9326/aab1b1
  3. Kjellström,Erik
    European climate change at global mean temperature increases of 1.5 and 2 degrees C above pre-industrial conditions as simulated by the EURO-CORDEX regional climate models
    2018
    In: Earth System Dynamics, Vol. 9, no 2, 459-478 p.
    DOI: 10.5194/esd-9-459-2018

Se fler publikationer av Erik Kjellström