Erik Kjellström

Docent, enhetschef för Rossby Centre

Telefon 011-495 85 01
Epost: förnamn.efternamn@smhi.se
Skype: erik_kjellstrom_smhi
Research Gate ID: Erik_Kjellstroem

Verksamhetsområden

Utvärdering av Rossby Centrets regionala klimatmodell och analys av klimatförändring i simuleringar gjorda inom det internationella CORDEX-projektet. Bedömning av osäkerheter i klimatprojektioner, användning av ensemblemetodik och probabilistiska scenarier är ett annat intresseområde.

Forskningsintressen

  • Till vilken grad kan klimatmodeller reproducera det observerade klimatet?
  • Hur kan klimatprojektioner användas för att visa på osäkerheter och robusta signaler i framtida klimat?
  • Hur kan klimatscenarier användas för att leverera användbara klimattjänster?

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata, jämförelse mellan modeller och observationer.