Erik Kjellström

Erik Kjellström, Rossby Centre

Docent, enhetschef för Rossby Centre

Telefon 011-495 85 01
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se
Skype: erik_kjellstrom_smhi
Research Gate ID: Erik_Kjellstroem

Verksamhetsområden

Utvärdering av Rossby Centrets regionala klimatmodell och analys av klimatförändring i simuleringar gjorda inom det internationella CORDEX-projektet. Bedömning av osäkerheter i klimatprojektioner, användning av ensemblemetodik och probabilistiska scenarier är ett annat intresseområde.

Forskningsintressen

 • Till vilken grad kan klimatmodeller reproducera det observerade klimatet?
 • Hur kan klimatprojektioner användas för att visa på osäkerheter och robusta signaler i framtida klimat?
 • Hur kan klimatscenarier användas för att leverera användbara klimattjänster?

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata, jämförelse mellan modeller och observationer.

Publikationer

Senaste publikationer av Erik Kjellström

 1. Iqbal,W.
  Mean climate and representation of jet streams in the CORDEX South Asia simulations by the regional climate model RCA4
  2017
  In: Journal of Theoretical and Applied Climatology, Vol. 129, no 1-2, 1-19 p.
  DOI: 10.1007/s00704-016-1755-4
 2. White,Christopher J.
  Potential applications of subseasonal-to-seasonal (S2S) predictions
  2017
  In: Meteorological Applications, Vol. 24, no 3, 315-325 p.
  DOI: 10.1002/met.1654
 3. Lind,Petter
  Spatial and Temporal Characteristics of Summer Precipitation over Central Europe in a Suite of High-Resolution Climate Models
  2016
  In: Journal of Climate, Vol. 29, no 10, 3501-3518 p.
  DOI: 10.1175/JCLI-D-15-0463.1

Se fler publikationer av Erik Kjellström