EC-EARTH

EC-EARTH är en jordsystemmodell som utvecklas gemensamt av ett konsortium av europeiska vädertjänster och universitet. Basen för modellen är ECMWF:s (European Centre for Medium-range Weather Forecasts) säsongsprediktionssystem 3 med några anpassningar för klimatsimuleringar. För närvarande består systemet av en atmosfärsmodell och en havsmodell som kommunicerar med varandra genom kopplaren OASIS.

Den atmosfäriska komponenten i den operationella modellen är ECMWF:s IFS (Integrated Forecast System) version 31r1 med tillägg. För en konsistent beskrivning av vatten- och energiflöden mellan atmosfär och mark har markmodellen H-Tessel integrerats i IFS. Havets cirkulation och termodynamik beskrivs med havsmodellen NEMO (Nucleus for European Modelling of the Ocean) vilket innehåller även havsismodellen LIM. Modellen kan reagera på extern klimatdrivning såsom förändringar i solens instrålning, vulkaner eller förändringar i växthusgaskoncentration.
EC-EARTH har använts för simulationer av historiska och framtida klimat för CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5). Dessa simuleringar ger underlag för kommande IPCC rapport AR5 och är fritt att använda för forskningsändamål. Analys av resultaten pågår på SMHI och andra forskningsinstitut. Ett exempel från ett CMIP5 experiment visas nedan. Den horisontella upplösningen har varit drygt 1 grad (ungefär 125 km) vilket är en stor förbättring gentemot tidigare klimatmodeller.
Utvecklingen av EC-EARTH fortsätter och SMHI har en ledande roll för att ta fram nästa version. Denna kommer att innehålla förbättrade modeller för atmosfär, hav och havsis. Ytterligare modellkomponenter (kemi, vegetation) är under utveckling.

EC-EARTH tas 1961-1990 (20120206)
Simulerat medeltemperatur på 2 m höjd under 1961-1990. Figuren visar medelvärdet av 3 simulationer (”ensemble members”) som har startats från olika initialtillstånd 1850. Växthusgaser och annan klimatdrivning från 1850 till 2000 följer den observerade utvecklingen under samma period.