David Lindstedt

David Lindstedt

 

Klimatforskare, Doktorand (Stockholms Universitet)

Telefon 011-495 84 31
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

Utvärdering och utveckling av nästa generations klimatmodell HARMONIE som ska användas på Rossby Centre. Utvärdering av modellens förmåga att representera både det allmänna klimatet samt extrem nederbörd främst på Europaskala men även för mindre områden med komplex topografi som Alperna och den Skandinaviska fjällkedjan.

Forskningsintressen

  • Effekter av parametriserad och explicit hantering av konvektiva processer.
  • Vetenskapliga och tekniska utmaningar relaterade till regionala klimatmodeller där den djupa konvektionen beskrivs av modelldynamiken.
  • Hur påverkas de extrema nederbördshändelserna i ett förändrat klimat? 

Specialkompetenser

Modellutveckling, analys av klimatmodelldata.