CRESCENDO – Nya komponenter till globala jordsystemmodeller

CRESCENDO: Coordinated Research in Earth Systems and Climate: Experiments, kNowledge, Dissemination and Outreach.

Projektet ska öka tillförlitligheten i de globala jordsystemmodellerna genom att bättre beskriva biogeokemiska samspel mellan atmosfär, aerosolpartiklar, mark, vegetation och hav. Modellerna används sedan för att ta fram klimatprojektioner drivna av utsläppsscenarier, som beskriver olika framtida samhällsutvecklingar

SMHI är ledande partner i det internationella arbetet med jordsystemmodellen EC-Earth. Institutet bidrar bland annat med att undersöka växelverkan mellan cirkulationen och kolcykeln i havet. SMHI ansvarar för koordinering av projektets nya klimatscenarier och säkerställer också att dessa kan användas för dynamisk nedskalning med regionala klimatmodeller.

CRESCENDO bygger vidare på det tidigare EU-projektet EMBRACE, och utvecklar jordsystemmodeller som till exempel EC-Earth. I CRESCENDO deltar 24 forskningsinstitut och projektet koordineras av University of Leeds i Storbritannien. Från svensk sida deltar SMHI och Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds Universitet. Projektet finansieras via EUs forskningsprogram Horisont 2020.