Arun Rana

Arun Rana, Rossby Center

PhD/MSc, Forskare/Post doc

Tel: 011-495 87 14
Epost: förnamn.efternamn@smhi.se
Skype: arunranain
Research Gate ID: Arun_Rana

Verksamhetsområden

Utvärdering av klimatmodell och analys av klimatförändringarna i simuleringar som gjorts inom internationella Cordex projektet Rossby Centre regionalt. Utvärdering av fördomar och multi-modell metoder för bättre förståelse av klimatsimuleringar tillsammans med statistiska förfaranden Minskning av satsstorlek . Utvärdering av ytterligheter som använder klimatbaserade variabler i Nordamerika och södra Asien.

Forskningsintressen

  • Bedömning av effekter av klimatförändring
  • Multi-modellering/reducering av ensembler
  • Analys av extrema händelser/kartläggning
  • Fjärranalys och rumslig analys

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata, jämförelse mellan modeller och observationer.