Wei Yang

Fil.dr.

Wei Yang

Verksamhetsområden

Statistisk nedskalning, extremvärdesanalys, klimateffektstudier.

Forskningsintressen

Riskanalys, extrema väderhändelser.

Specialkompetenser

Programmering i FORTRAN, MATLAB, Surfer, ArcView.