Peter Berg

Fil. Dr.

Peter Berg, Rossby Centre

Verksamhetsområde

Analys av nederbörd från olika former av observationer, samt modeller.

Forskningsintressen

Hög tids- och rumsupplöst nederbördsstatistik
Klimatpåverkan på nederbörd och relaterade processer

Specialkompetenser

Statistisk analys, klimatförändringar och modellering