Lorna Little

Fil. Dr.

Lorna Little

 

Verksamhetsområde

Vetenskaplig kommunikation och projektledning inom hydrologi.

Specialkompetenser

Vetenskaplig kommunikation inom polarforskning och botanik, och underlättande av deltagandeprocesser.

Forskningsintressen

Botanik och polarforskning, vetenskaplig kommunikation om klimatförändringar.