Forskningsfokus

SMHI har en lång tradition av tillämpad forskning för t ex vattenflödesprognoser, brandrisk, dimensionering av dammar och utlopp, översvämningsrisk, ämnestransport och effekter av klimatförändringar.