Jörgen Rosberg

Civ.ing.

Jörgen Rosberg

Verksamhetsområden

GIS, ledning och utveckling av mjukvara för produktion och analys av indata och resultat från hydrologiska modeller.

Forskningsintressen

Fjärranalys, klimatförändringar och modellering, storskalig hydrologisk modellering.

Specialkompetenser

Programmering, GIS, hydrologisk modellering, WHIST.