Christiana Photiadou

Fil. Dr.

Christiana Photiadou

Roll i gruppen

  • Projektledare
  • Klimateffektforskare

Expertis

  • Vetenskaplig styrning
  • Modellering och prognoser av hydroklimateffekter
  • Utveckling av klimatjänster för vattensektorn

Särskilda meriter

  • Vetenskaplig koordinering
  • Ledning av EU-projekt.