Charlotta Pers

Fil.dr

Charlotta Pers 2016

Verksamhetsområden

Forskning inom områdena hydrologiska processer och hydrologisk modellering, inklusive vattenkvalitet. Förvaltning och utveckling av hydrologiska modeller/modellkoder. Arbete med operationell hydrologisk produktion.

Forskningsintressen

Hydrologisk modellering av vattenkvalitet, inkluderande åtgärder mot övergödning, biogeokemisk modellering i sjöar, omsättning av organiskt material.

Specialkompetenser

Fortran-programmering, kod för hydrologiska modeller.