Berit Arheimer

Fil.dr., Docent

Berit Arheimer

Verksamhetsområden

Chef för hydrologiska forskningen (inkl processförståelse, regionalisering, nederbördsfördelning och kvalitetssäkring - vid framtagande av hydrologiska variabler för Sverige, Europa och Världen).

Forskningsintressen

Storskalig modellering, Bättre prognoser, Beräkningar i ouppmätta områden (PUB), Närsaltflöden i avrinningsområden, Simulering av förändringars/åtgärders effekt i tid och rum, Klimateffektstudier.

Specialkompetenser

Tillämpad forskning, tvärvetenskap, strategisk utveckling, samordning, ledarskap.