WHIST - World Hydrological Input Set-up Tool

WHIST är vårt verktyg för att ta fram information till hydrologiska modeller, bl a HYPEmodellen, från olika typer av databaser. WHIST är kärnan i arbetet med varje ny modelluppsättning.

Figur 1. Användargränssnitt för WHIST

WHIST kan tillämpas på flera olika sätt för att ta fram information till hydrologiska modeller från olika typer av databaser.

Genom höjddatabaser kan vi t ex ta fram delavrinningsområden och länkningen dem emellan, se figur 2.

WHIST_bild_Rhone
Figur 2. Utformning och länkning mellan delområden i Rhones avrinningsområde. Orange område är valt delområde. Blått visar uppströms delområden, grönt, nedströms och de som leder till de nedströms områdena är gulmarkerade. I bilden till höger kan man se höjddatabasen i bakgrunden.

Genom att tillföra information från andra typer av databaser kan vi sedan bestämma egenskaper för varje delavrinningsområde med avseende på t ex markegenskaper och jordtyper.

WHIST är framtaget vid SMHI och ett flexibelt verktyg som kan anpassas efter behov med avseende på upplösning etc.