Peter Berg

Fil. Dr.

Verksamhetsområde

Analys av nederbörd från olika former av observationer, samt modeller.

Forskningsintressen

Hög tids- och rumsupplöst nederbördsstatistik
Klimatpåverkan på nederbörd och relaterade processer

Specialkompetenser

Statistisk analys, klimatförändringar och modellering