Lena Strömbäck

Fil. Dr., Docent (Datavetenskap)

Verksamhetsområden

Koordinator för hydrologisk forskning, projektledning

Forskningsintressen

Effektiv lagring och publicering av forskningsdata

Specialistkompetens

Databaser, meta-data, web-teknik, samordning, ledarskap