Lars Marklund

Tekn.dr.

Verksamhetsområden

Hydrologisk forskning och modellutveckling.

Specialkompetens

Systemanalys, modellering och grundvattenhydrologi.

Forskningsintressen

Storskalig grundvattenströmning, interaktion mellan yt- och grundvatten, snömodellering, fjärranalys, vattenresurser och föroreningsspridning.